Låne penger

Låne penger

Når vi låner penger må vi betale tilbake lånet. Mange vil ha mer, og det samme gjelder for bankene. Noen ganger kan det godt sies at bankene tar for mye i rente. Det er det opp til deg å sette foten ned for. Hvis du synes renten er for dyr kan du si nei. Hvis du ser at du kan betale tilbake når du låner penger med de betingelsene som du har fått kan du enkelt søke forbrukslån.

Betaler du ikke på lånet ditt så kommer det mislighold. Med mislighold går sakene til namsmann til innkreving. I 2017 var det mislighold av 4 milliarder kroner. Det er en økning på 100% fra året før. Det viser at med en 40% økning i lån er det en 100% økning i mislighold. Det er en interessant betraktning.

Økning i utleggsforretninger
Når bankene fortsetter å låne ut mer enn før så går utleggsforretningene opp. Det vil si at det er flere saker hos namsmann. I 2008, under finanskrisen, var det 23.000 saker hos namsmann i Oslo. I 2017 var det 51.000 saker. Det viser hvordan finanskrisen ikke var så seriøs for mange personer, eller at forbrukslånene var så lite utbredt at folk ikke lånte seg til problemer. Nå er det annerledes. Folk låner seg mer til problemer nå. Pass derfor på at din lommebok kan betale for ditt nye lån.